gi (spravedlnost)
Bradavický zákoník


Zákon o zlodějně, krádežích a plagiátorství


Hlava I – Zločiny proti Hradu

§ 1 Krádež (školního řádu a výnosů, výkladů z hodin a z kroužků, struktury hradu…)

Osoba, jež si přisvojí na půdě hradu (či mimo ni) věc patřící jinému obyvateli hradu či skupině obyvatel:
  1. bez autorova vědomí (v případě výnosů atp. bez vědomí vedení školy),
  2. za pomoci podlých praktik, neuvěřitelné drzosti nebo přispěním osobní lenosti,
bude potrestána odnětím přístupu do hradu v minimální délce 6 měsíců, popř. jiným trestem, či kombinací trestů v souladu se školním řádem.

§ 2 Vloupání

Osoba, jež nedovoleně a úmyslně pronikne do jí nepřístupných částí hradu, hradního zázemí (databáze atp.) nebo souvisejících mimohradních prostor (e-mailové schránky, účty a internetové stránky nespadající pod adresu www.hradbradavice.com, ale související s hradem):
  1. bez vědomí pověřeného správce daných prostor,
  2. opakovaně
  3. a za účelem hradu, obyvateli, nebo skupině obyvatel škodit,
bude potrestána odnětím přístupu do hradu v minimální délce 6 měsíců, popř. jiným trestem, či kombinací trestů v souladu se školním řádem.


Hlava II – Zločiny proti hradníkům

§ 1 Krádež jména

Osoba, jež si přisvojí na půdě hradu jméno patřící jinému obyvateli hradu:
  1. bez jeho vědomí
  2. a bude-li se jím prokazovat na jiných místech (hradech, školách…)
  3. a způsobí-li svým jednáním na jiných místech původnímu nositeli jména újmu na cti či jinou újmu,
bude potrestána odnětím přístupu do hradu v minimální délce 6 měsíců, popř. jiným trestem, či kombinací trestů v souladu se školním řádem.


Hlava III – Rozhodnutí a výkon trestu

O porušení zákonů, závažnosti provinění a maximální výši trestu rozhoduje Hradní rada.

V upomínku na své (pře)činy bude odsouzený vystaven v den svého vyhoštění v Trestnici, aby se s jeho proviněním mohli ostatní obeznámit.

vedení školyNarozeniny

27. 5. – Kate Dae (28)
27. 5. – Leontýna Lásková (36)
1. 6. – _Sooyaa_ (22)
1. 6. – Kristina Migel (16)