Výnos o výměnných pobytech

 1. Student, který se chce zúčastnit výměnného pobytu, musí vložit žádost do místnosti k tomu určené (Hradní prostory – Velká síň – Výměnné pobyty).
 2. Žádost musí obsahovat jméno, domovskou kolej, kolej, kam se chcete podívat, a důvod, proč se tam chcete podívat.
 3. V žádosti si není možné určovat, s kým chce do koleje žadatel jít, kdo z dané koleje nesmí v době jeho pobytu být v jiné koleji na výměně apod.
 4. V době, kdy je hradník na výměnném pobytu, se body, které získá, automaticky přičítají jeho domovské koleji.
 5. V případě, že k výměnnému pobytu ještě nedošlo, má žadatel právo svoji žádost stáhnout bez udání důvodu.
 6. Výměnný pobyt trvá vždy 14 dní. V jednom termínu je kolej otevřena maximálně třem cizím studentům.
 7. Každý hradník má možnost zúčastnit se pouze jednoho výměnného pobytu během jednoho školního roku.
 8. Týden před uskutečněním výměnného pobytu bude žadatel, který se ho účastní, požádán sovou o potvrzení, zda jeho zájem stále trvá.
 9. Kompletní seznam hradníků, kteří se účastní výměnného pobytu, bude vyvěšen v místnosti Výměnné pobyty.
 10. V době konání mezikolejních klání (s výjimkou boje o školní pohár) výměnné pobyty neprobíhají.
 11. Student, který je na výměnném pobytu, má povinnost:
  1. být v hostitelské koleji aktivní
  2. zapojovat se do dění na koleji (nebude si psát něco někde sám pro sebe)
  3. ctít ředitele hostitelské koleje a její prefekty tak, jako by byl v koleji vlastní
 12. Při závažném porušení pravidel či školního řádu vám může být udělen trest (závisí na závažnosti přečinu) Hradní radou nebo ředitelem koleje, v níž se proviníte.


Narozeniny

19. 4. – Julia Fletcher (13)
20. 4. – Emma Granger (14)
20. 4. – Veronika Potterová (11)
22. 4. – Amanda Lianová-Kimmel (26)