Výnos o kroužcích

 1. Činnost v kroužku nesmí být v rozporu se školním řádem.
 2. Žádosti se podávají prvních 14 dní po zahájení školního roku.
 3. O zavedení kroužku smí požádat kdokoli, kdo během minulého školního roku neporušil pravidla pro kroužky. (Kdo nevedl kroužek dle pravidel, nemůže si o něj v dalším školním roce znovu zažádat. Po uplynutí této doby se může o kroužek znovu ucházet.)
 4. Žádost se podává v ředitelně v místnosti Žádosti o založení kroužku.
 5. Žádost musí mít tyto náležitosti:
  • název kroužku
  • stručný popis činnosti v kroužku
  • učební osnovu alespoň na 3 měsíce dopředu
 6. Po kladném vyřízení vaší žádosti vás vedení školy vyzve k zaslání ukázkové hodiny. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, důvod, proč tak bylo rozhodnuto, najdete opět v ředitelně v Žádostech o založení kroužku.
 7. S ohledem na studijní vypětí obyvatel hradu je počet kroužků omezen na 11. Pokud některý z těchto kroužků přestane fungovat, bude počet doplněn až v období popsaném v bodě 2.
 8. Každá hodina se musí skládat z výkladu a úkolu. Vedoucí kroužku je povinen oznámit návštěvníkům adresu, kam úkoly zasílat, a termín, do kdy tak mohou učinit.
 9. Hodiny probíhají jednou až dvakrát do měsíce, podle uvážení vedoucího kroužku.
 10. Vedoucí kroužku si smí zvolit pomocníka – po udání důvodu a po domluvě se správcem kroužků.
 11. Vedoucí kroužku si vymyslí svůj vlastní odměnový systém pro motivaci k plnění úkolů (nejlepší na konci roku dostanou např. diplom…), body se v kroužcích NEUDĚLUJÍ.
 12. Výuka v kroužcích nesmí být v rozporu s oficiální výukou ve škole. Náplň jednotlivých kroužků se od sebe musí lišit, zároveň se musí odlišovat i od předmětů oficiální výuky.
 13. Výuka v kroužku nesmí být kopírovaná. Pište ji prosím vlastními slovy.
 14. Pokud budou zjištěny v chodu kroužku závažné nedostatky, vedení školy má právo kroužek zrušit.
 15. V případě, že jste vedli kroužek minulý rok a chcete v něm nadále pokračovat, musíte rovněž napsat žádost o schválení do ředitelny (Žádosti o založení kroužku).


Narozeniny

27. 5. – Kate Dae (28)
27. 5. – Leontýna Lásková (36)
1. 6. – _Sooyaa_ (22)
1. 6. – Kristina Migel (16)