Trestnice


Školní tresty

vzestupně

Zpráva od: Cornelie Filch-Quibbler21.8.16 21:55  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest Lidaře Bluesand za povyšování se nad ostatní hradníky kvůli jejich původu a urážky adresované studentům přátelícím se s mudly; dále pak za studium knihy o černé magii a jejím praktickém využití (pokud vím, už jednou jsi černou magii v prostorách Hradu použila proti jinému hradníkovi, což tvému provinění ještě přidává na závažnosti).

Tvým trestem bude esej na téma "Z jakého důvodu je černá magie (nejen) na Hrádku zakázána - proč ji nesmíme studovat bez povolení? A proč není zrovna dvakrát vhodné kohokoli nazývat krvezrádcem?" o min. délce 2/3 A4 písma Times New Roman velikosti 10. Práci očekávám ve svém sovinci cornelie.katniss.mandy@seznam.cz nejpozději 5. 9. 2016.

Dodatek: Lidara dostala k trestu i mlčenlivost.

Zpráva od: Merq Corner28.6.16 21:43  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest Lidaře Bluesand za použití kletby černé magie v prostorách hradu (konkrétně Hostiny) a použití kouzla bez rozmyslu.

Jako trest je stanovena esej na téma: "Proč je užívání kleteb v hradu zakázáno a proč je to dobré?" Práce bude mít délku 3/4 pergamenu A4 písmem Arial velikosti 11.

Esej očekávám ve svém sovinci merq.corner@seznam.cz nejpozději 22. 7. 2016

Dodatek: Lidara trest vypracovala.

Zpráva od: Elanor Elsinorská28.2.16 17:43  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest Emilii Star za bezdůvodnou hrubost a urážky na adresu vedení.

Trestem budiž esej na téma "Proč se mám chovat k druhým slušně, i když spolu komunikujeme anonymně přes internet". Minimální délka práce bude ¾ A4 písmem Times New Roman velikosti 12 (běžné okraje, jednoduché řádkování).

Tvou esej očekávám na adrese bradavicka.reditelna@seznam.cz do 20. 3. 2016. Samozřejmě spolu s řádnou a doopravdy míněnou omluvou za to, jak ses chovala, protože přesun mezi odhlášené po měsíční neaktivitě není důvod k tomu, abys po někom vyřvávala a vyhrožovala mu.

Pokud trest nedodáš, bude se dále stupňovat; v krajním případě může dojít až k tvému úplnému vyloučení.

Zpráva od: Tofty6.4.15 21:39  

Uděluji školní trest Girionu Světlonoši Sargattarovi (dříve Jake Mercurion Lian-Snape) za porušení pravomocí prefekta.
Tvým trestem bude vytvořit dva obrazy, které budou použity ke zušlechtění Zmijozelské koleje (neboť ve Zmijozelu jsi škodil a tím pádem je vhodným trestem zase ve Zmijozelu s něčím pomoci) konkrétně obraz do záhlaví v místnosti Společenská místnost a dále umělecká ztvárnění obrazu za kterým bude ukryta Zmijozelská časová osa. Veškeré konkrétní informace ti budou zaslány a během realizace školního trestu se v případě nejasností či dotazů obrátíš na kolejního ředitele.
Trest musíš vypracovat do 27.4. do půlnoci včetně.

Dodatek: Girion trest vypracoval.

Zpráva od: Hradní rada5.2.15 23:08  

Oznámení o vyloučení z Hradu Bradavice

Za zločiny spáchané proti Hradu a jeho obyvatelům uděluje Hradní rada trest Kleopatře R. Blood Makedonské a Cho Changové. Společně se závažným způsobem provinily proti Hlavě I a II Bradavického zákoníku, a to v následujících bodech:

- vloupání se do prostor, kam mají přístup jen aktuální členové Hradní rady
- neoprávněná manipulace s hradní databází
- krádež hesel, účtů a identity některých hradníků

Obě tak učinily pomocí špinavých praktik, s neuvěřitelnou dávkou arogance a jasným cílem ublížit.

Trestem za tyto jejich skutky je trvalé vyloučení z Hradu Bradavice.

Zpráva od: Tofty23.1.15 01:21  

Uděluji školní trest Jakeovi Mercurionovi Lian-Snapeovi za nevhodné chování na koleji. Porušení školního řádu první věty druhého odstavce Hradního života. (V Hradě se k sobě všichni chovají slušně, sprostě nenadávají, vzájemně se neurážejí a v žádném případě si neubližují a nesesílají nebezpečné kletby.)
Tvým trestem bude vytvořit tři obrázky, které budou použity ke zušlechtění Zmijozelské koleje (neboť ve Zmijozelu jsi škodil a tím pádem je vhodným trestem zase Zmijozelu pomoci) konkrétně záhlaví v místnostech: Prefektské volby, Srazíky háďat a Kolejní hra.
Obrázky vypracuješ do 14. února do půlnoci včetně a odevzdáš na sovu: tomas.kukal@seznam.cz.

Dodatek: Jake trest vypracoval.

Zpráva od: Hradní rada6.11.14 00:40  

Hradní rada uděluje školní trest Kleopatře R. Blood Makedonské za porušení druhého odstavce školního řádu v části Hradní život (taktéž i pravidla 3 z úvodních pravidel, které musí každý obyvatel dodržovat). Druhým přečinem je pak nevhodné využití místnosti Dotazovna pro hradníky, která neslouží k debatám, ale pouze dotazům a odpovědím.

Školním trestem nechť jsou škole prospěšné práce + mlčenlivost. Škole prospěšnou prací bude revize, oprava a pořízení nových svazků do školní knihovny (přesný rozsah práce bude stanoven sovou). Škole prospěšnou práci musíš vykonat do 6. 12. 2014.

Mlčenlivost je udělena na dobu jednoho měsíce. Tj. od 6. 11. do 5. 12. 2014 (včetně). Pro upřesnění doplňujeme - trest nezbavuje povinnosti učit (nejvhodnější možností je buď využití asistenta pro výuku, nebo odučit přes správce výuky). Mlčenlivost nezbavuje povinnosti péče o kolej (nutné dohodnout s prefekty...).



Hradní rada uděluje školní trest Vanessce Snape za porušení druhého odstavce školního řádu v části Hradní život (taktéž i pravidla 3 z úvodních pravidel, které musí každý obyvatel dodržovat). Druhým přečinem je pak nevhodné využití místnosti Dotazovna pro hradníky, která neslouží k debatám, ale pouze dotazům a odpovědím.

Školním trestem nechť jsou škole prospěšné práce + mlčenlivost. Škole prospěšnou prací bude revize, oprava a pořízení nových svazků do školní knihovny (přesný rozsah práce bude stanoven sovou). Škole prospěšnou práci musíš vykonat do 6. 12. 2014. Mlčenlivost nezbavuje povinnosti péče o kolej (nutné dohodnout s prefekty...).

Mlčenlivost je udělena do doby, než bude splněna prospěšná práce škole.


Dodatek: Kleopatra R. Blood Makedonská i Vanesska Snape trest vypracovaly.

Zpráva od: Isabella Nela Hartley21.9.14 20:31  

Uděluji školní trest Damonu Salvatorovi za porušení školního řádu a seslání nepromijitelné kletby na novou spolužačku. Vypracuješ esej na téma Proč je užití zakázaných kleteb zakázané, a proč bychom je neměli používat proti ostatním na ½ A4 písmo Arial velikost 14 a odešleš do 30. října na adresu Hermelin111@seznam.cz

Dodatek: Damon Salvatore trest nedodal, navíc jde o další multiúčet již vyloučeného hradníka jménem Daniel Salrotemo, kterému tímto ke všem předchozím přečinům proti pravidlům Hradu přibývají dvě nová provinění (další multiúčet a opakované používání zakázaných kleteb).

Zpráva od: Arielka Snape22.6.14 21:56  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest Jakeovi Mercurionovi Lian-Snapeovi, za neoprávněnou manipulaci s body, ke které jako prefekt nemá právo (Body kolejního ředitele).

Očekávám ve svém sovinci do 6. července esej na téma: Proč je nutné řídit se školním řádem, obzvláště když jsem prefekt? Délka práce minimálně ¾ A4, písmo Times, velikost 12, řádkování jednoduché.

Dodatek: Jake trest nevypracoval v požadované kvalitě, tímto je mu tedy navíc udělena mlčenlivost. Přepracovaný trest nechť pošle na hradní sovinec do 31. srpna 2014.

***
Jake trest přepracoval. Trest je tímto považován za splněný (byť s výhradami) a mlčenlivost je zrušena. Zároveň však byl podán návrh na Jakeovo odvolání z prefektské funkce.

***
Návrh na odvolání z funkce neprošel (i s ohledem na blížící se konec funkčního období a nové prefektské volby).

Zpráva od: Julie Lianová5.6.14 10:29  

Oznámení o udělení školního trestu

Tímto uděluji trest hradníkovi žolík. Provinil se proti školnímu řádu v tomto bodě:

- K druhým se chovejte s úctou a v rámci slušných mravů

- Každý obyvatel nechť dbá na udržování pořádku a čistoty v hradě, tj. nepíše do místnosti jednu větu několikrát, neopakuje dotazy, které jsou v místnosti napsány už min. třikrát, nepíše nesmyslné zprávy, nepíše jednu zprávu za druhou atp.

Jako trest stanovuji vypracování eseje na téma: „Proč není vhodné na svěření ostatních lidí se svým smutkem reagovat "Jdi se zabít" a proč bychom v takových chvílích měli projevovat solidaritu?“ Minimální délka práce je 1A4 písmem Times New Roman velikosti 12.



Tímto také uděluji trest hradnici Katharina Bishopová. Provinila se ve stejných bodech jako žolík.. *mrk*

Jako trest stanovuji vypracování eseje na téma: „Proč není vhodné spamovat ošetřovnu, místo, kam hradníci chodí řešit své reálné problémy, zprávami jako "skoč po hlavě do hajzlu a přikryj se deklem"?“ Minimální délka práce je 1/2 A4 písmem Times New Roman velikosti 12.


Uděluji také napomenutí hradnici Juliet Blair. Přestože jsi se také podílela na zaspamování ošetřovny, tvé zprávy se pohybovaly v rámci slušných mezí a rozhodli jsme se ti trest odpustit. Pro příště ale na to dej pozor!


Vaše eseje očekávám na svém mejlu julie.lianova@centrum.cz do 25. června 2014!

Julie


Dodatek: žolík i Katharina Bishopová dostali za své přečiny také mlčenlivost. žolíkovi mlčenlivost zůstává až do vypracování a zaslání eseje. Katharině je mlčenlivost nakonec zrušena, protože po upozornění, že se chová nevhodně, na místě projevila lítost a omluvila se. (Esej jako trest jí samozřejmě zůstává.)

***
žolík ani Katharina Bishopová svoje tresty nedodali. Dokud tak neučiní, nebude jim povolen vstup na hrad.

Zpráva od: Tofty24.3.14 17:57  

Za opakované porušení Bradavického zákoníku - § 1 Krádež (školního řádu a výnosů, výkladů z hodin a z kroužků, struktury hradu…) je James Black podmínečně vyloučen.

Dodatek: James Black po upozornění výklady stáhl, je tedy na 12 měsíců v podmínce, ale jinak se smí účastnit dění na Hradě.

Zpráva od: Julie Lianová2.3.14 21:37  

Oznámení o udělení školního trestu

Tímto uděluji školní trest Raubíři školy ze zmijozelské koleje, za porušení školního řádu v následujících případech. Vystupoval jsi v Hostině pod jménem Juls2, což porušuje jednak pravidlo, že musíš vystupovat pod svým vlastním jménem a pak také používání mé identity. Dále jsi vystupoval v hostině i pod identitou zase já. Mám jako důkaz print screen i s přiznáním, že se jedná opravdu o tebe, takže mohu doložit. Tvým trestem bude sepsat esej na téma "Proč je nutné v hostině vystupovat pod svým hradním jménem a co by se stalo, kdyby všichni používali jména cizí?". Esej bude psaná písmem Times New Roman 12. Minimální délku stanovuji na 1 A4.. Zároveň Ti uděluji mlčenlivost, dokud trest nesplníš. Čas na dodání trestu máš do 23.3.2014 do půlnoci. Trest zašli na mejl julie.lianova@centrum.cz

Dodatek: Raubíř školy trest nedodal, navíc ještě před zadáním tohoto trestu napsal hrubou zprávu do místnosti s výukou. Tímto je tedy z Hradu na 6 měsíců vyloučen a dokud nesepíše zadanou esej, nebude mu povolen návrat ani poté.

Zpráva od: Elanor Elsinorská22.2.14 00:14  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest hradnici Alette Maisy za používání kleteb černé magie v prostorách ředitelny.

Jako trest stanovuji vypracování eseje na téma: „Proč je černá magie zakázaná a co může z jejího neuváženého používání vzejít?“ Minimální délka práce je ¾ A4 písmem Times New Roman velikosti 11.

Tvou esej očekávám na adrese bradavicka.reditelna@seznam.cz nejpozději do 20. 3. 2014. Zároveň ti uděluji mlčenlivost do doby, než zadaný trest splníš.

Dodatek: Alette Maisy trest nedodala, místo toho pokračovala v užívání černé magie. Je tedy na 4 měsíce vyloučena a zadaná esej, jejíž vypracování je nezbytná podmínka pro návrat do Hradu, se jí zpřísňuje na 1 A4.

Zpráva od: Vanesska Snape15.2.14 12:38  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest Danielu Salrotemovi za seslání zakázané kletby v prostorách Velké síně.

Tvým trestem ať je esej na téma "Proč je černá magie zakázaná a co by mohlo používání jejích kleteb způsobit?" Esej bude mít alespoň půl A4 písmem Times New Roman 11.

Napsanou esej mi pošli sovou na adresu vanessa.witch@seznam.cz nejpozději do 10.3. 2014

Dodatek: Daniel Salrotemo trest nedodal, místo toho byl na Vanessku hrubý. Je tedy na 4 měsíce vyloučen a zadaná esej, jejíž vypracování je nezbytná podmínka pro návrat do Hradu, se mu zpřísňuje na 1 A4.

***
Na oznámení o zpřísněném trestu reagoval opět sprostými urážkami, je tedy definitivně vyloučen.

Zpráva od: Hradní rada1.2.14 17:05  

Udělujeme školní trest studentům: Liamus z Mrzimoru a Jake Mercurion Lian-Snape za nevhodné chování, vyjadřování a špatné použití místnosti Žádosti v ředitelně. Trestem je pro oba napsat esej na téma: Myslím, že urážkami ostatních lze bránit své názory a dosáhnout svého cíle ? Minimální délka 1/2 A4 písmo Arial 12 a menší. Esej pošlete na bradavicka.reditelna@seznam.cz do 1.3. 2014. Za HR Tofty a Julie Lianová.

Dodatek: Jake Mercurion Lian-Snape i Liamus trest vypracovali.

Zpráva od: Ally Nimet Snape15.1.14 21:59  

Oznámení o udělení školního trestu

Uděluji školní trest studentovi bloodworkovi za použití kleteb černé magie v prostorách velké síně, čímž se dopustil přečinu proti školnímu řádu.

Trest stanovuji formou eseje na téma: „Proč je zakázané používání kleteb černé magie?“. Rozsah práce bude na cca ¾ stránky A4 běžným písmem velikosti 12.
Její vypracování zašli na mail AllyOwens@seznam.cz do 5. února 2014.

Dodatek: blodwoork trest vypracoval.

Zpráva od: Julie Lianová4.12.13 16:29  

Oznámení o udělení školního trestu

Tímto uděluji trest Ettelwen Arwen Horan (momentálně na výměnném pobytu ve Zmijozelu). Provinila se v těcho bodech:

- Výnos o psaní na vývěšku, bod b - Je zakázáno psát oznámení týkající se jen malé skupiny hradníků, ne celého hradu (například o kolejní oslavě na koleji)

- Výnos o korespondenci, bod 5. - Nezahlcuj druhé hradníky (zvláště profesory) řetězovými emaily.


Jako trest Ti uděluji esej na téma: "Jak souvisí One Direction s Hrádkem? Proč není vhodné psát o této kapele na vývěšce pro obyvatele hradu a ještě navíc rozesílat stejné mejly i přes soví poštu?"

Minimální délka je 1/2 strany A4 písmem Times New Roman 11. Esej očekávám na svém mejlu julie.lianova@centrum.cz. Čas na odeslání máš do 1. ledna 2014 . Pokud esej nevypracuješ, trest se bude dále stupňovat.. *mrk*

Julie

Dodatek: Ettelwen Arwen Horan trest nedodala; dokud tak neučiní, nebude jí povolen vstup na Hrad.


Narozeniny

22. 7. – Lissa Riddlová (19)
24. 7. – Sabrae Blacková (33)
25. 7. – Ellie Webster (17)