NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

Jak získám body? Kde získám peníze a jak poznám, kolik jich mám?

Finanční systém probíhá až do odvolání braním si potřebných financí z kouzelného měšce v ředitelně. Zde si může každý vzít potřebné finance na studium a nákupy (hůlka, učebnice, hábit…). Kdo ale bude penězi mrhat zbytečně, bude stižen Zlodějskou kletbou. :o) Peněžní částku si berete z měšce sami, není třeba nikoho žádat. (Pro ty, kteří nemají dostatek fantazie – finance fungují ve hře jen jako, proto nikde nemáte určitou částku; berete si na nákupy tolik, kolik potřebujete.) Nakoupený majetek taktéž není v žádných seznamech, prostě jej máte a můžete si s ním dělat, co chcete. :o)

Můžu se stát profesorem?

Studenti prvních ročníků smějí učit pouze v případech, kdy splní kritéria uvedená v konkurzu (obvykle minimální počet získaných bodů na kontě studenta). Děje se tak proto, aby se zabránilo případům, kdy profesor po pár odučených lekcích z hradu odešel. Ve výjimečných případech si profesoři mohou vzít k ruce asistenty. Těmi se mohou stát i studenti prvního ročníku.

Můžu být prefektem?

Všichni studenti vyšších ročníků (od druhého výš) mají právo kandidovat na prefekta, s přihlédnutím na jejich aktivitu a svědomitost. Až od druhého ročníku proto, že prefekt by měl znát prostředí školy dostatečně dobře, aby mohl radit méně zkušeným.

Jak se přihlásit ke studiu v jednotlivých předmětech (seminářích či kroužcích)?

Stačí poslat (pouze) aktuální úkol na adresu uvedenou v učebně a profesor (vedoucí kroužku či semináře) si vás automaticky zařadí mezi své studenty. V žádném případě nepište do učebny, že se chcete na předmět přihlásit. Pro měsíce červenec a srpen platí, že běžná výuka neprobíhá; tento čas je určen ke skládání postupových zkoušek do vyšších ročníků.

Můžete mě zařadit do jiné koleje, než mě poslal Moudrý klobouk?

Někteří studenti si stěžují, že patří do jiné koleje, než je Moudrý klobouk zařadil. Tito studenti si musí uvědomit, že nejsou tak moudří jako Moudrý klobouk, že žádná kolej není lepší a že záleží na každém jednotlivém studentovi, jak budou jednotlivé koleje vypadat. Je zbytečné se proti rozhodnutí Moudrého klobouku odvolávat, jeho rozhodnutí je závazné.

Když jsem se přihlásil až na konci roku, musím dělat postupové zkoušky hned?

Pokud student dorazí do školy až po začátku nového školního roku, může se začít seznamovat s chodem školy a zapojit se do studia. Je-li student pilný, může složit ročníkové zkoušky i tehdy, pokud do školy dorazil až několik měsíců po zahájení výuky (třeba i v červnu nebo červenci). Ale pokud si na to netroufá, nikdo ho nebude nutit a může začít studovat až od září (případně února), kdy začíná nový školní rok.

Můžu si založit kroužek?

Veškeré informace týkající se zakládání a vedení kroužků najdete ve Výnosu o kroužcích.

Co znamenají čísla za jmény online hradníků?

Tato čísla zaznamenávají dobu od posledního pohybu (kliknutí) hradníka. Pokud někdo déle než 5 minut nikam neklikne, automaticky ze seznamu zmizí.


Narozeniny

27. 5. – Kate Dae (28)
27. 5. – Leontýna Lásková (36)
1. 6. – _Sooyaa_ (22)
1. 6. – Kristina Migel (16)