Moudrý klobouk a Zařazování

Starý, odřený, záplatovaný kouzelnický klobouk obdařený neobyčejnou moudrostí v Bradavicích každý rok zařazuje nové studenty do kolejí. Klobouk vždy nejdříve zazpívá píseň, poté si jej nováčci postupně nasadí na hlavu a on jim oznámí jméno příslušné koleje. Vzhledem k tomu, že začít studovat je možné kdykoliv, jsou pozdní příchozí zařazováni průběžně a podle svých schopností se zapojují do studia a seznamují se s chodem Bradavic.

Nespokojenost se zařazením

Někteří studenti si stěžují, že patří do jiné koleje, než je Moudrý klobouk zařadil. Tito studenti si musí uvědomit, že nejsou tak moudří jako Moudrý klobouk, že žádná kolej není lepší a že záleží na každém jednotlivém studentovi, jak budou jednotlivé koleje vypadat. Koneckonců ze všech kolejí vyšli vynikající kouzelníci a každá kolej má toho nejlepšího ředitele. Pokud se obáváš, že budeš zařazen někam, kam nechceš, dobře si promysli své odpovědi Moudrému klobouku. Je zbytečné se proti rozhodnutí Moudrého klobouku odvolávat, jeho rozhodnutí je závazné.

Budova a její zvláštnosti

Kromě majestátní Velké síně, obsáhlé knihovny, složité sítě chodeb či tajných dveří chráněných heslem není výjimkou narazit na schodiště, které v úterý vede jinam než v sobotu, nebo na schod, který musíte vždycky přeskočit, jinak se vám do něj zaboří noha. Navíc se budovou vznáší množství duchů, stěny jsou pokryté pohyblivými mluvícími obrazy, z jednoho konce na druhý se klikatí tajné chodby či zkratky a hluboko v podzemí čeká na zbloudilce Tajemná komnata.


Narozeniny

16. 7. – Leyla Parksová (31)
20. 7. – Anula June (35)
22. 7. – Lissa Riddlová (19)