„Co kde najdu?“

Pokud jste si položili výše zmíněnou otázku, jste na nejlepší cestě na ni nalézt dostatečnou odpověď. Zde před vámi leží seznam oficiálně přístupných částí našeho hradu doplněný stručným popisem toho, co každá část obsahuje. Snad pro vás díky této „mapce“ bude průzkum hradu snazší a rychlejší. Neoficiální části tu však nenajdete, neboť jako v každém kouzelném hradě i zde jsou zákoutí, kam není radno chodit, kam se dostanete třeba jen jediný den v měsíci, a mnohá jiná tajemná místa, jež zůstávají našim zrakům dosud skryta. Nuže, zde je onen slíbený soupis:

Části hradu přístupné všem:

* Příchozím

Nádvoří
Toto je první místo, které všichni při příchodu k nám navštíví. Kromě uvítání se tu v průběhu roku budou objevovat nejdůležitější upozornění, aby nikdo nebyl vystaven nebezpečí, že přehlédne hostiny, zadávání postupových zkoušek atp.

Školní řád
Velmi důležitá stránka! Zde jsou vypsána nejdůležitější pravidla, jimiž se naše škola řídí. Doporučujeme důkladné prostudování, neboť se pak často stává, že nováčkové chodí bezradně po hradě a ptají se stále znovu a znovu na věci, které již dávno mohli bez jakéhokoli problému najít právě ve školním řádu.


* Informace

Informační studnice
Informace, které je nutné znát, pěkně pohromadě.

Mulťácký zmizník
Kdo byl vyloučen z hradu jako mulťák, zjistíte zde.

Kartotéka odhlášených
Kdo byl odhlášen z hradu pro neaktivitu, zjistíte zde.

Trestnice
Zde jsou vystaveny veškeré tresty za přestupky v hradě.


* Zařazování

Zařazovací ceremoniál
Slavnostní chvíle nasazení Moudrého klobouku je tu…


Části hradu přístupné pouze registrovaným:

* Obyvatelé

Studenti
Úplný seznam všech obyvatel (studentů) v hradě, rozdělený dle jednotlivých kolejí.

Profesoři
Pravidelně aktualizovaný soupis profesorů školy.

Vedení
Pravidelně aktualizovaný soupis vedení školy a kolejí.

Kontaktovník
Zde můžete zveřejnit své kontakty, jako jsou Facebook, Jabber, ICQ, Skype, Geocaching a BrettspielWelt.

Nastavení
Zde můžete změnit některé informace o své osobě a heslo ke svému účtu.


* Hradní prostory

Velká síň
Shromaždiště studentů, možnost konverzace s ostatními z hradu. Místo důležitých i méně důležitých oznámení a vzkazů.

Hostina
Na tomto místě probíhají oficiální školní hostiny a plesy. Jinak slouží i jako chat pro online povídání. (Nyní se Hostina skrývá v Letaxové síti.)

Kuchyně
Jste hladoví? Nejen pro hladovce je u nás otevřena kuchyně.

Ošetřovna
Zde budou ošetřena vaše zranění.

Knihovna
Není dosud právě obsáhlá, ale najdete tu pár svazků, které by vám mohly pomoci při studiu.

Pamětní síň
Nahlédněte do historie a vzdejte hold všem, kteří se v hradě o něco zasloužili.

Galerie
Klidné místo pro všechny milovníky umění. Doufáme, že časem se naše sbírky rozrostou.

Školní pozemky
Vlastníte koště? Máte chuť létat? Pocvičit se ve famfrpálu? Stát se členem školního mužstva? Pak se podívejte na hřiště.
Někteří studenti si přáli občas se podívat za svojí sovičkou, jak se jí v sovinci daří. Proto jsme zřídili z hřiště přímou cestičku do sovince.

Letaxová síť
Zde objevíte seznam krbů připojených k naší škole. (A přístup k Hostině.)


* Koleje

Společenská místnost
Každá kolej má svou vlastní místnost, kde si můžete ve volné chvíli povídat se svými spolužáky.

Studenti
Zde zjistíte, kdo všechno patří do téže koleje jako vy.

Info o koleji
Potřebujete poradit? Nevíte, jakou má vaše kolej historii? Podívejte se sem a zjistíte, kdo je momentální ředitel(ka) koleje, kdo jsou prefekti atd.

Kolejní ředitelna
Slouží pro porady kolejního ředitele a prefektů. Studenti sem nemají povolený přístup.

Stav kolejí
Zde můžete sledovat, jak si vaše kolej vede ve sbírání bodů do školního poháru.

TOP 25
Tabulka nejlepších pětadvaceti jednotlivců v počtu získaných bodů.


* Výuka

Studium
Na této stránce najdete důležité informace k výuce. Doporučujeme si ji bedlivě pročíst.

Učebny
Zde jsou učebny, rozdělené podle jednotlivých ročníků, a přístup do prostoru seminářů. Dále je tu cesta k famfrpálovému hřišti, které také slouží k procvičení z hodin famfrpálu.

Ředitelna
Sídlo Hradní rady. Je určena pro dotazy, žádosti a připomínky studentů. Stává se často, že studenti kladou dotazy stále dokola a ptají se na věci, které by již dávno věděli, kdyby četli vývěsky a školní řád. Proto prosím věnujte pozornost zmíněným stránkám.

Sborovna
Slouží pro porady a odpočinek vyučujících. Studenti sem nemají povolený přístup.

Koupelna
Koupelna prefektů slouží pro porady a odpočinek prefektů; studenti sem nemají povolený přístup.
Koupelna studentů slouží pro umývání, relaxaci a odpočinek studentů.

Kabinety
Slouží vyučujícím a správcům výuky k vlastní potřebě. Do každého kabinetu má přístup pouze jeho majitel. Studenti sem nemají povolené návštěvy.

Přičítání bodů
Místnost pro učitele sloužící k zadávání bodů jednotlivým studentům. Studenti do ní mohou nahlížet a zjistit, které body jim ještě nebyly přičtené.


* Ostatní

Slídivé kukátko
Zde je pole působnosti redakce hradního časopisu a všeho s tím souvisejícího.

Kroužky
Zde najdete zájmové kroužky, které vedou studenti.

Soutěže
Zde najdete odkaz na stránky se soutěžemi, za které můžete získat body.

Technická poradna
Tady najdete různé zajímavosti a je zde prostor pro pomoc s technickými potížemi atp.

Kvízy
Zde si můžete vyzkoušet své vědomosti nebo z nich vyzkoušet ostatní. ;)

DDD
Dohromady dokážeme divy – koukněte a uvidíte. :o)


Narozeniny

25. 6. – Eliška Kropková (17)